Apie mus

Siekdamas įgyvendinti tikslą, fondas vykdo šią veiklą:

Rūpinasi socializacijos centre (nakvynės namuose) gyvenančių asmenų integravimu į visuomenę, padeda jiems susirasti gyvenamą plotą, darbą bei atstatyti sugriautus šeimyninius santykius;Vykdo adaptacijos programą baigusiems priklausomybės ligų reabilitacijos centrus;Informuoja visuomenę apie socialines problemas bei žalingų socialinių reiškinių žalą;Teikia labdarą bei maitinimą benamiams, vargšams, socialiai remtiniems asmenims.